Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

1530 2d7e 500
Reposted fromnudes nudes viamarianna marianna

September 19 2016

patidaga
4511 2fd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
patidaga
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaparasole parasole
patidaga
4156 4c21
Reposted fromusual usual viaAron Aron
patidaga
7190 c0d8 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamarianna marianna

September 06 2016

patidaga
Nie wierzę w drugie, trzecie czy dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaarcen arcen
patidaga
0776 32bf 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaevveell evveell
patidaga
patidaga
Dłuższa perspektywa często pokazuje, że coś tracąc, także coś zyskujemy. Nigdy nie należy od razu zakładać, że spotkało mnie nieszczęście, bo w ten sposób od razu księgujemy sobie coś jako katastrofę i utrwalamy w sobie tożsamość pechowca i nieszczęśnika.
— Marcin Fabjański, Wysokie obcasy 09/2016
patidaga
Reposted fromszszsz szszsz viaretaliate retaliate

September 05 2016

patidaga
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
Reposted fromIriss Iriss viaspita spita
patidaga
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromPanMru PanMru viablueberryeyes blueberryeyes
patidaga
Tylko temu, kto pyta o szczegóły, można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości.
— Alessandro D'Avenia – Biała jak mleko, czerwona jak krew
Reposted fromnyaako nyaako viablueberryeyes blueberryeyes

September 04 2016

patidaga
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viadiebitchdie diebitchdie
patidaga
4124 bf10
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
patidaga
6876 8a26
Reposted frommisza misza viadiebitchdie diebitchdie
patidaga
Ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
Reposted fromchocoway chocoway
patidaga
2645 6cfa
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
patidaga
0273 9aba
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaAron Aron
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl