Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

patidaga
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo vialittlewhitelies littlewhitelies
patidaga
Prawdziwi przyjaciele się nie obrażają. Prawdziwi przyjaciele się kłócą, złoszczą i czasem mają siebie serdecznie dość, ale nigdy się nie odwracają i nie odchodzą.  Nie ma co ukrywać - jeśli komuś na nas zależy wcale nie jest tak łatwo zerwać znajomość i po prostu odejść na zawsze. Życie bez kogoś, kto był nam bliski, nie będzie takie same. Nie będzie też wcale łatwiejsze.  W dzisiejszych czasach ludzie zbyt szybko nazywają siebie "przyjaciółmi" i zbyt szybko przestają siebie tak nimi nazywać. Kim jest dla mnie "prawdziwy przyjaciel"? To osoba, która jest ze mną, nawet wtedy, kiedy ja odchodzę od zmysłów. To ktoś, kto wie kim jestem i przypomina mi o tym za każdym razem, kiedy sama mam wątpliwości. To osoba, która trzyma mnie mocno swoimi ramionami albo swoimi słowami, za każdym razem kiedy obijam się o własne myśli. To ktoś, kto zrobi wiele, naprawdę bardzo wiele, żeby ciągnąć mnie w górę, kiedy spadam w dół.
— Moja dusza pachnie Tobą

April 02 2018

patidaga
5639 0cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
patidaga
3505 c771
Reposted fromoutoflove outoflove viaretaliate retaliate

March 14 2018

patidaga
2639 5455 500
Reposted frompiehus piehus viainvisibile invisibile
patidaga

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
patidaga
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazwariowalam zwariowalam
0297 0f76

serious:

who were you?

patidaga
Każdy z nas ma swoje piekło, które naznacza nas swym ogniem, tworząc blizny. Blizny na sercu, które nigdy nie znikną. Blizny, z którymi należy nauczyć się żyć.
— Anna Dąbrowska - "Nakarmię cię miłością"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam
patidaga
patidaga
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viazwariowalam zwariowalam
patidaga
2798 ae93
Reposted fromGIFer GIFer viazwariowalam zwariowalam

February 11 2018

patidaga
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaMezame Mezame
patidaga
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
patidaga
Reposted frommrrru mrrru viafoodforsoul foodforsoul

January 28 2018

patidaga
nie mam na nic czasu w swoim życiu.  no może poza rozpamiętywaniem niespełnionej miłości.  tak, na to zawsze znajdzie się czas. 
— miedzy jedną myślą a drugą.
Reposted fromaisajo aisajo viafckit fckit
patidaga

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
patidaga
patidaga
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
patidaga
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl