Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

patidaga
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaMezame Mezame
patidaga
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
patidaga
Reposted frommrrru mrrru viafoodforsoul foodforsoul

January 28 2018

patidaga
nie mam na nic czasu w swoim życiu.  no może poza rozpamiętywaniem niespełnionej miłości.  tak, na to zawsze znajdzie się czas. 
— miedzy jedną myślą a drugą.
Reposted fromaisajo aisajo viafckit fckit
patidaga

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
patidaga
patidaga
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
patidaga
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
patidaga
To nic fajnego, kiedy opuszczają cię ludzie, na których liczyłeś.
— Jodi Picoult
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafckit fckit
patidaga
patidaga
2445 631e
Reposted fromniewychowana niewychowana viaexploode exploode

January 15 2018

patidaga
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viaiamnotarobot iamnotarobot
patidaga
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaetraga etraga

January 14 2018

patidaga
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viacannellle cannellle
patidaga
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viaalliwantisyou alliwantisyou
patidaga

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.

— Jakub Żulczyk – "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalliwantisyou alliwantisyou
patidaga

December 04 2017

patidaga
6131 fd3d
Reposted from777727772 777727772 viaesste esste
patidaga
Reposted fromweightless weightless viazzuuoo zzuuoo
patidaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl