Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

patidaga
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viapsychocukier psychocukier

October 16 2018

patidaga
Reposted fromshakeme shakeme
patidaga
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman vianables nables

October 15 2018

patidaga
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viatiredeveryday tiredeveryday

October 14 2018

patidaga
2195 45c3
Reposted fromamilak amilak viadojenka dojenka
patidaga
Życie jest dla mężczyzny drogą, dla kobiet mapą - my myślimy zawsze kategoriami bocznych dróg, ścieżek, objazdów, oni gnają przed siebie pasem szybkiego ruchu.
— Allison Pearson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
patidaga
patidaga
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaatramentovva atramentovva
patidaga

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
patidaga
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viasarkastyczna sarkastyczna
patidaga
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatramentovva atramentovva
patidaga
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
patidaga
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaretaliate retaliate
patidaga

September 11 2018

patidaga
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viamorsik morsik
patidaga
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viabitstacker bitstacker
patidaga
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamorsik morsik
patidaga
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viamentispenetralia mentispenetralia
patidaga
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamorsik morsik
patidaga
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl