Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

patidaga
4880 feef 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaNaitlisz Naitlisz
patidaga
0656 0e86
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaretaliate retaliate

August 25 2016

patidaga
1207 7a04

August 22 2016

patidaga
6715 c511
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoxygenium oxygenium
patidaga
patidaga
patidaga
Zwyczajnie Cię potrzebuję. Już, za 7 minut, wczoraj, za pół godziny, trzy dni temu, za trzy dni o poranku. Na chwilę, na kawę, na obiad, na spacer, na łzy, na smutki, na splecione dłonie, na ciche pomrukiwania, na małe i duże kłótnie. Na zawsze.
patidaga
patidaga
9688 e2a5 500
patidaga
7729 6d0a
Reposted fromscorpix scorpix viamarianna marianna

August 20 2016

patidaga
Mężczyźni pytali Boga: Dlaczego kobiety są takie cudowne, a żony takie okropne?
Bóg odrzekł: Ja stworzyłem kobiety, Wy tworzycie żony.
— znalezione
Reposted frompokolorowana pokolorowana viapuremindx puremindx
patidaga
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie... A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski– 'Martyna i inne opowiadania o miłości
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
patidaga

Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.

— Stephen King
Reposted fromcallayyy callayyy viagreenhazel greenhazel
patidaga
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
patidaga
8065 19c8 500
Reposted fromelczi elczi viaHypothermia Hypothermia
patidaga
6333 c6f8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMezame Mezame
patidaga
Podaruj temu, kogo kochasz skrzydła, by mógł latać, korzenie, aby wracał i powody, aby został.
— Dalajlama
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaMezame Mezame
patidaga
patidaga
I proszę zrób wszystko, żeby ta jesień była najpiękniejsza
— zpamiętnika
Reposted from17november 17november viajethra jethra
patidaga
5054 b433
Reposted fromweightless weightless viakfiati kfiati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl