Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

patidaga
9695 ff17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

November 28 2016

patidaga

November 23 2016

patidaga
patidaga
patidaga
5378 410e 500
patidaga
0926 1a27 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadontaskmewhy dontaskmewhy
patidaga
Kobieta potrzebuje mężczyzny, który ją wysłucha, przytuli i zawsze będzie jej pragnąć.

November 21 2016

patidaga
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaretaliate retaliate

November 20 2016

patidaga
Dom, to miejsce gdzie się żyje, a nie muzeum. To książki na podłodze i nie dopita filiżanka kawy na stole.
— Gabriela Gargaś, Droga do domu
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamarianna marianna
patidaga
Uważam, że dobrym początkiem każdej znajomości jest zapamiętanie, jaką kawę lubi ta druga osoba.
— J. Lynn: "Zaczekaj na mnie"
Reposted frompensieve pensieve viamaciusia maciusia

November 17 2016

patidaga
Zastanawiam się, w którym momencie swojego życia, zrobiłam się taka oschła, prześmiewcza i ironiczna. Jest to z jednej strony mechanizm obronny, ale z drugiej.. czemu przestałam wierzyć w tyle pięknych słów, deklaracji, gestów. Czemu uczucia stały się dla mnie tak trudne do okazywania. Nie chcę taka być.
Reposted fromfeatherr featherr viazabka zabka
patidaga
7867 85b3 500
Reposted fromdudku dudku viaprzeblyski przeblyski

November 07 2016

patidaga
2528 1c87 500
Reposted fromrol rol viazupson zupson

November 06 2016

patidaga
0165 bb18 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaNails Nails

November 03 2016

patidaga
patidaga
Nauczyłam się niedawno, że miłość, za którą trzeba się uganiać, to nie miłość. Jeśli musisz biec za tą miłością, namawiać do pozostania, przypominać jej o swojej wartości, walczyć sama za was oboje, stawiać ultimatum albo ją testować - to nie jest to miłość! To nie jest miłość, to nie jest szczęście, to nie jest uczciwe, to nie jest zdrowe, to jest tylko... strata twojego czasu.
— Jessica James
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszyszka016 szyszka016

October 31 2016

patidaga
3463 492b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate

October 27 2016

patidaga
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki

October 24 2016

patidaga
3614 401b 500
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday vianables nables
patidaga
1753 7777
Reposted fromrol rol viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl