Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

patidaga
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viamaciusia maciusia

July 09 2015

patidaga
2835 3f32
Reposted fromiamstrong iamstrong
patidaga
4610 0be3 500
Reposted fromqcharska qcharska
patidaga
7109 9e12 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
patidaga
7125 a960
Reposted fromflowerstandman flowerstandman

July 07 2015

patidaga

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
patidaga
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaskman askman
patidaga
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv viamarianna marianna
patidaga
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viamarianna marianna

July 05 2015

patidaga
5900 cc0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 29 2015

patidaga
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viaosaki osaki
patidaga
1178 9f42
Reposted fromjohankam johankam viaohhmarigold ohhmarigold
patidaga
2653 9532
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudafoka rudafoka
patidaga
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
patidaga
9001 5f88
patidaga
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronca veronca
patidaga
Reposted frommayamar mayamar vialissie lissie

June 28 2015

patidaga
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulucha paulucha
patidaga
6332 d56f
Reposted fromhermina hermina vialovemodels lovemodels
patidaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl