Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

patidaga
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaretaliate retaliate

November 12 2017

patidaga
8193 ad0d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaretaliate retaliate

October 10 2017

patidaga
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viajelnk jelnk
patidaga
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaspokodama spokodama

September 01 2017

patidaga
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viamargolia margolia
patidaga
8550 c8ec
!
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

patidaga
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaesperance esperance
patidaga
1017 9622
Reposted fromkyte kyte viajethra jethra
patidaga
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viajethra jethra
patidaga
8090 c1b3 500
Reposted fromgplyr gplyr viamaciusia maciusia
patidaga
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viamaciusia maciusia

July 27 2017

patidaga
3632 5f85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaciusia maciusia
patidaga
4257 2aff 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaciusia maciusia
patidaga
2338 9352 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialovemodels lovemodels
patidaga
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
patidaga
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl